Heksenvervolging in Westerwolde
Fietsend over de Hoofdweg vanuit Wedde naar Veele is er een afslag naar rechts. Dit is de Westerweg. Deze weg gaat in de richting van de “Giezelbaarg”. Daar stond in vroeger tijden de galg in vroegere tijden de galg voor het in het openbaar terechtstellen van misdadigers.
In september 1589 werden twaalf vrouwen en één man veroordeeld wegens hekserij. Één van hen “Temmeke Johans” werd na de “waterproef” onschuldig bevonden en vrijgelaten. De anderen werden levend verbrand.
Onder de elf verbrande vrouwen was “Hille Willems oder Sickes”. Zij was de vrouw van “Sicke (Johans) Willems”. Dit echtpaar vormt de basis voor voor onder meer de familie Haan.
Meer over de heksenvervolging in Westerwolde is te vinden op onder meer de volgende websites

https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/de-heksenverbrandingen-te-westerwolde

http://cultures-of-science.weebly.com/heksenjacht-in-het-zestiende-eeuwse-westerwolde.html

https://onstwedde.info/taikens-toal/taikens-toal-details/article/bijgeloof-angsten-en-heksen-deel-2.html


Giezelbaarg